Pensioenfondsen

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex en meerjarig traject. Voor de verschillende fases is hieronder informatie te vinden voor pensioenfondsbesturen, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen en het intern toezicht. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld.

De voorbereiding

Nieuwe pensioenregeling

Transitie

Communicatie