Over deze website

Nederland werkt aan de vernieuwing van het pensioenstelsel. Deze stelselwijziging is een grote operatie met een doorlooptijd van enkele jaren. Het gevolg is dat alle pensioenregelingen gaan veranderen. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders in goed overleg belangrijke keuzes maken.

In dat kader hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de handen ineengeslagen om betrokken partijen de komende jaren te ondersteunen. Deze nauwe samenwerking en korte communicatielijnen, komen niet alleen de kennisdeling op het gebied van pensioenen ten goede, maar ook het onderlinge begrip en de informatievoorziening aan ieders achterban (deelnemers, leden of klanten).

Praktische informatie

Voor de verschillende doelgroepen is relevante informatie gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht. Deze gerichte informatie vormt de kern van dit informatieplatform.

Informatie op deze site

Hoewel het informatieplatform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, is het door allerlei ontwikkelingen mogelijk dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Gebruikers van dit informatieplatform kunnen daarom geen rechten ontlenen aan, of aanspraak maken op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud ervan.

Op dit platform delen we waardevolle, praktische informatie waarmee partijen zelf aan de slag kunnen met het implementeren van de nieuwe pensioenregels. Hiervoor maken wij gebruik van informatie die door externe partijen wordt aangeleverd. Hier leest u hoe wij deze informatie verwerken. Ook bevat dit document een handige checklist die je kunt raadplegen voordat je informatie bij ons aanlevert.

De inhoud van het informatieplatform is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Iedere situatie is uniek en wij raden niet-professionals daarom aan altijd deskundig advies in te winnen voor hun specifieke situatie. Dit platform is dus niet bedoeld om vragen te beantwoorden over specifieke pensioenregelingen, of over een individuele situatie van een pensioendeelnemer. 

Deze site is een initiatief van:

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Adfiz, Stichting van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.