Over deze website

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel. De stelselwijziging is een grote en complexe operatie met een doorlooptijd van enkele jaren. Het gevolg is dat alle pensioenregelingen in Nederland gaan veranderen. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen werkgevers, werknemers en pensioenuitvoerders belangrijke keuzes moeten maken.

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW hebben de handen ineen geslagen om deze partijen te ondersteunen.

Praktische stappenplannen

Voor de verschillende doelgroepen is relevante informatie gebundeld en per onderwerp in kaart gebracht. Deze informatie is te vinden in de stappenplannen. De stappenplannen vormen de kern van dit informatieplatform.  

Het informatieplatform wordt gefaseerd gevuld met informatie, waarbij (de stand van) de wet- en regelgeving het uitgangspunt is.  

Informatie op deze site

Hoewel het informatieplatform met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of niet actueel is. Gebruikers van dit informatieplatform kunnen geen rechten ontlenen aan, of aanspraak maken op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud er van.

De inhoud van het informatieplatform is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Iedere situatie is uniek en wij raden je aan altijd deskundig advies in te winnen voor jouw specifieke situatie.

Dit platform is expliciet niet bedoeld om vragen te beantwoorden over specifieke pensioenregelingen of over een individuele situatie van een pensioendeelnemer. Bekijk voor meer informatie onze pagina met veelgestelde vragen.

Deze site is een initiatief van:

En wordt mede mogelijk gemaakt door: