Home

Welkom op het informatieplatform voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze nieuwe pensioenwet geldt vanaf 1 juli 2023. De wet heeft drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Het doel van dit informatieplatform is het faciliteren van partijen die betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, zoals werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsbestuurders en vakbonden. Voor algemene informatie is de site www.onsnieuwepensioen.nl beschikbaar.

Voor de verschillende doelgroepen is per onderwerp de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt. Ook wordt beschikbare, relevante informatie samengebracht. Het platform zal verder groeien, waarbij het accent zal verschuiven naar de implementatie van het pensioenstelsel.