Home

Welkom op het informatieplatform “Werken aan ons pensioen”. Dit platform heeft als doel om alle betrokken partijen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te faciliteren, waaronder pensioenfondsen, werkgevers, werknemersorganisaties, ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigers.

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen op 1 juli 2023 bevinden we ons nu in een complex en meerjarig transitietraject dat uiterlijk op 1 januari 2028 gerealiseerd moet zijn. Op dit platform is voor de verschillende fases van het traject de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt en de relevante informatie voor elke doelgroep – rekening houdend met de soort uitvoerder - samengebracht. Ons platform zal voortdurend worden uitgebreid, dus kom regelmatig terug!

Dit informatieplatform is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de weg ernaartoe is er voor alle Nederlanders de website www.pensioenduidelijkheid.nl beschikbaar.