Home

Welkom op het informatieplatform over de invoering van de Wet toekomst pensioenen, die ons pensioenstelsel zal gaan veranderen. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 juli 2023.

Behandeling Eerste Kamer
Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 22 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels is de Eerste Kamer met de behandeling van het wetsvoorstel begonnen. De informatie op deze website kan nog veranderen.
Dit informatieplatform is van, voor en door de pensioensector. Het doel is het faciliteren van partijen die betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. (Voor niet-professionals is de site www.onsnieuwepensioen.nl beschikbaar)

Voor de verschillende doelgroepen (en per onderwerp) wordt de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt. Ook wordt beschikbare, relevante informatie samengebracht. Het platform zal dus verder groeien, waarbij het accent steeds meer zal verschuiven naar de implementatie van het pensioenstelsel.