Home

Welkom op het informatieplatform voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Deze nieuwe pensioenwet geldt vanaf 1 juli 2023. De wet heeft drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Het doel van dit informatieplatform is het faciliteren van partijen die betrokken zijn bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel, zoals werkgevers, ondernemingsraden, pensioenfondsbestuurders en vakbonden. Voor algemene informatie is de site www.pensioenduidelijkheid.nl beschikbaar.

Voor de verschillende doelgroepen is per onderwerp de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt. Ook wordt beschikbare, relevante informatie samengebracht. Het platform zal verder groeien, waarbij het accent zal verschuiven naar de implementatie van het pensioenstelsel.

Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuwe Pensioenwet.

De Tweede en Eerste Kamer hebben daarmee na grondige debatten ingestemd. En dat is een flinke mijlpaal en goed voor Nederland.

Met een nieuwe wet zorgen ervoor dat de pensioenen van Nederland ook inde toekomst goed geregeld zijn voor iedereen. Voor ons. Voor onze kinderen en kleinkinderen.

Een nieuwe wet.

Dat betekent niet dat alles anders wordt, want we behouden de goede elementen uit het oude systeem. Zo zorgen we voor voldoende zekerheid. Het pensioen via je werk dat blijven werkgevers en werknemers samen opbouwen. En we delen de risico's.

Wat er wel verandert?

De fondsen hoeven door de nieuwe regels minder grote reserves aan te houden. Pensioenen kunnen daardoor straks sneller omhoog, wanneer het economisch goed gaat.

Omgekeerd is het ook waar. Als het economisch tegenzit, kunnen de pensioenen omlaag. Maar toch zal dat niet meteen een probleem opleveren voor je pensioen. De nieuwe wet regelt namelijk dat er buffers zijn voor als het economisch tegenzit. De nieuwe wet maakt je pensioen ook overzichtelijker. Je kunt straks precies zien wat je samen met je werkgever hebt opgebouwd en waar je later op kunt rekenen. Zo weet je waar je aan toe bent.

De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli in. Maar het duurt even voordat je de gevolgen daarvan merkt. Dan komt eerst een overgangsfase van een aantal jaar. In die periode gaan werkgevers, vakbonden en pensioen uitvoerders zorgen dat de bestaande regelingen passen in het nieuwe stelsel.

Deze wet is zorgvuldig voorbereid, samen met de pensioenuitvoerders, de vakbonden en de werkgevers. En samen gaan we ervoor zorgen dat er voor iedereen in Nederland een goed pensioen geregeld is en blijft.