Datakwaliteit

Datakwaliteit bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een complex en meerjarig traject. Een belangrijk onderdeel van de transitie is het onderwerp datakwaliteit. Hieronder is informatie te vinden voor pensioenfondsbesturen, pensioenuitvoeringsorganisaties, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen en het intern toezicht over het onderwerp datakwaliteit.

Datakwaliteit is opgebouwd uit onderstaande pagina’s. U bevindt zich op de overzichtspagina.

  1. Datakwaliteit algemeen
  2. Datakwaliteit governance
  3. Datakwaliteit en de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel