Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is het pensioen voor de partner (partnerpensioen) en de kinderen (wezenpensioen) bij overlijden van de pensioenfondsdeelnemer. Het wel of geen recht hebben op een nabestaandenpensioen en de hoogte ervan hangt af van de overeengekomen pensioenregeling. Een nabestaandenpensioen is geen wettelijke verplichting maar over het algemeen een belangrijk onderdeel van een pensioenregeling.

Het nabestaandenpensioen bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum;
  • Partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum; en
  • Wezenpensioen.

De wet- en regelgeving over nabestaandenpensioen wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Deelnemers weten niet altijd wat het betekent voor hun nabestaandenpensioen als zij een nieuwe baan krijgen of gaan scheiden. Zo denken achterblijvende partners soms onterecht dat zij recht hebben op een nabestaandenpensioen. Met de Wet toekomst pensioenen worden de regels voor het nabestaandenpensioen aangepast en meer gestandaardiseerd.

Sociale partners beslissen of een nabestaandenpensioen onderdeel is van de nieuwe pensioenregeling onder het vernieuwde pensioenstelsel. Als sociale partners kiezen voor een nabestaandenpensioen, zullen zij keuzes moeten maken over de inrichting daarvan. In onderstaand schema is het proces weergegeven. De afzonderlijke onderdelen zijn vervolgens toegelicht.

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel in relatie tot het nabestaandenpensioen is uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: