Contact

Het informatieplatform Werken aan ons pensioen is een gezamenlijk initiatief van verschillende vertegenwoordigende partijen in de pensioensector. Dit platform is ontwikkeld voor professionals die betrokken zijn bij de besluitvorming van de nieuwe pensioenregelingen. De website biedt hiervoor informatie en ondersteuning bij de transitie van het nieuwe pensioenstelsel.

Heeft u als pensioenprofessional een vraag of wilt u informatie aanleveren voor ons informatieplatform, mail naar werkenaanonspensioen@minszw.nl.

Algemene informatie over de nieuwe pensioenregels
Voor algemene informatie over de nieuwe pensioenregels verwijzen wij graag naar de website www.pensioenduidelijkheid.nl

Heeft u een vraag over deze regels of wat deze voor u betekenen? Neem dan contact op met uw werkgever of uw pensioenuitvoerder.

Daarnaast kunt u in het pensioendossier van de Rijksoverheid meer lezen over het pensioenstelsel.

Uw pensioen
Voor meer informatie over uw eigen pensioen kunt u terecht op Mijn pensioenoverzicht of op uw persoonlijke webpagina van uw pensioenuitvoerder.

Deze site is een initiatief van:

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Adfiz, Stichting van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.