3. De flexibele premieregeling

In het vernieuwde pensioenstelsel kan worden gekozen uit twee soorten premieregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Net als in de solidaire premieregeling bouwt de pensioenfondsdeelnemer in de flexibele premieregeling een persoonlijk pensioenvermogen op.

In de flexibele premieregeling worden de premies collectief beheerd en belegd volgens een expliciete lifecycle. Dit kan via volledige beleggingsvrijheid van de pensioenfondsdeelnemers of via keuze uit beleggingsprofielen. Welke keuze de pensioenfondsdeelnemer heeft hangt af van wat sociale partners afspreken (en de pensioenuitvoerder aanbiedt). 

De deelnemer kan daarnaast op de pensioendatum kiezen tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering. Bij de variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase in een bepaalde mate risicodragend doorbelegd. 

Ten slotte kunnen bepaalde risico’s collectief worden gedeeld via de risicodelingsreserve.

Relevante links