Ondernemingsraad

Pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het gaat om het inkomen voor later of voor nabestaanden: dat wil je goed regelen. Alle pensioenregelingen in Nederland gaan wijzigen. Kijk welke rol  je als ondernemingsraad daarbij speelt en begin op tijd. Om de ondernemingsraden te helpen bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is de informatie voor de verschillende fases hieronder uitgewerkt.

Voorbereiding