Ondernemingsraad

Pensioen is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Het gaat om het inkomen voor later: dat wil je goed regelen. Alle pensioenregelingen in Nederland gaan wijzigen. Kijk of je als ondernemingsraad een rol hebt en begin op tijd. Om de ondernemingsraden te helpen bij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel is de informatie voor de verschillende fases hieronder uitgewerkt. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld.

Voorbereiding