Pensioenadviseurs

Het aanpassen van alle pensioenregelingen aan - en de transitie naar - het nieuwe pensioenstelsel is een omvangrijk en complex traject waarbij strakke deadlines gelden. De pensioenadviseur heeft een belangrijke rol om werkgevers (en werknemersvertegenwoordiging) in dit proces te begeleiden en hen in staat te stellen om tijdige en zorgvuldige besluiten te nemen. 

Op dit informatieplatform is veel informatie te vinden. Specifiek voor u als adviseur zijn een aantal onderwerpen uitgelicht.

De volgende onderwerpen zijn uitgewerkt: