Werkgevers(-) en werknemersorganisaties

Voor de verschillende fases is hieronder informatie te vinden voor werkgevers(-) en werknemersorganisaties. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld.

Voorbereiding

Nieuwe pensioenregeling

Transitie

Communicatie