Werkgevers(-) en werknemersorganisaties

De transitie naar het vernieuwde pensioenstelsel is een complex en meerjarig traject. Voor de verschillende fases is hieronder informatie te vinden voor werkgevers(-) en werknemersorganisaties. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en aangevuld.

Voorbereiding

Nieuwe pensioenregeling

Transitie

Communicatie