Het nieuwe pensioenstelsel per onderwerp

Nieuw pensioenstelsel

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een complex en meerjarig traject. Om de partijen betrokken bij de besluitvorming te ondersteunen is dit informatieplatform opgezet. Voor de verschillende fases van dit traject is de wet- en regelgeving toegankelijker gemaakt en de relevante informatie voor elke doelgroep – rekening houdend met de soort uitvoerder - samengebracht.

Pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds

Pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar/PPI

Overige doelgroepen