Anw-hiaatverzekering / nabestaanden-overbruggingspensioen bij overlijden voor de pensioendatum

Dat een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggingspensioen een belangrijk aspect is voor de adequate dekking van het nabestaandenrisico bij overlijden vóor de pensioendatum, is niet bij iedereen bekend.

De Tweede Kamer en de minister van Armoede, Participatie en Pensioenen hebben dit ook geconstateerd en verzoeken daarom het belang van een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggingspensioen onder de aandacht te brengen. De overstap naar een nieuwe regeling onder het vernieuwde pensioenstelsel is bij uitstek een goed moment om te kijken of een (vrijwillige) Anw-hiaatverzekering/nabestaandenoverbruggingspensioen een goede aanvulling is op de pensioenregeling, voor zover deze niet reeds bestaat. 

Klik hier voor de brief van de minister aan de Stichting van de Arbeid, met het verzoek aandacht te besteden aan het belang van een Anw-hiaatverzekering/nabestaandenoverbruggingspensioen.

Klik hier voor informatie over nabestaandenpensioen voor:

Ondernemingsraden of personeelsvertegenwoordiging met een pensioenregeling bij een pensioenfonds