Nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen voor personeelsvertegenwoordiging tijdens transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

Een situatie waar we niet graag aan denken is het overlijden van een werknemer. Toch is het verstandig hier aandacht aan te besteden: Hoe is het inkomen voor de nabestaanden – de partner en/of de kinderen - geregeld als jij of jouw collega overlijdt?

Nabestaandenpensioen regelt het inkomen voor de nabestaande(n) bij overlijden van de werknemer. De invulling van het nabestaandenpensioen is ontzettend belangrijk. Het wel of niet goed geregeld hebben van een nabestaandenpensioen bepaalt bijvoorbeeld mede of nabestaanden in hun huis kunnen blijven wonen.

De Wet toekomst pensioenen wijzigt de regels voor het nabestaandenpensioen. Een goed moment om je erin te verdiepen en het goed te regelen!

Wat er precies wijzigt en welke rol de personeelsvertegenwoordiging heeft, is uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen:

  1. Wat is nabestaandenpensioen?
  2. Hoe is het nabestaandenpensioen nu geregeld? 
  3. Wat wijzigt er voor het nabestaandenpensioen met de Wet toekomst pensioenen?
  4. Nabestaandenpensioen en adviesaanvraag 
  5. Achterban