Proces: Wat, wanneer en hoe?

Proces: Wat, wanneer en hoe?

Als de personeelsvertegenwoordiging een rol heeft bij de vormgeving van de pensioenregeling(en) onder het vernieuwde pensioenstelsel en de weg daarnaartoe, start de komende periode een intensief traject.

Omdat de vraagstukken complex zijn en het traject ook enige tijd in beslag zal nemen kan een projectplan helpen grip te houden op het tijdaspect en de complexiteit. Maar hoe een projectplan op te stellen?

Waar te beginnen? 
Een projectplan geeft inzicht. De stappen zullen niet voor iedere organisatie - en dus ook niet voor iedere personeelsvertegenwoordiging – hetzelfde zijn. De te stellen vragen om één en ander in beeld te krijgen zijn wel grotendeels gelijk. Als leidraad of ter inspiratie zijn aan de hand van de onderdelen proces, inhoud en relatie een aantal voorbeeldvragen uitgewerkt. 

Pensioentraject: Een projectplan kan helpen grip te houden op het tijdpad en de complexiteit. 
Lees meer op de volgende pagina's:

  1. Proces
  2. Inhoud
  3. Relatie
  4. Tijdspad