Overstappen op een vlakke premie

De kans is groot dat uw huidige pensioenregeling (beschikbare premieregeling of middelloonregeling) een met de leeftijd stijgende premie kent. In het vernieuwde pensioenstelsel is een met de leeftijd stijgende premie niet langer mogelijk en zal in principe een vlakke (leeftijdsonafhankelijke) premie moeten worden gehanteerd.

Voor een jongere werknemer wordt dan een hogere premie ingelegd ten opzichte van de huidige premiesystematiek. Voor een oudere werknemer zal juist een lagere premie worden ingelegd. 

In onderstaande afbeelding zijn de effecten van de overstap van een progressieve (stijgende) premie naar een vlakke premie zichtbaar.

Het overstappen op een vlakke premie heeft gevolgen voor de werknemers. De wijziging van de opbouwsystematiek leidt tot een transitie- en compensatievraagstuk. Hoe de groep die in het huidige systeem minder dan gemiddelde premie opbouw/inleg heeft gekregen, maar in het tweede deel van hun loopbaan niet meer dan gemiddelde opbouw/ inleg zullen krijgen. Zie hiervoor het onderdeel compensatie.