Format communicatieplan beschikbaar

Naast de reguliere communicatiebepalingen schrijft de wet voor dat het pensioenfonds tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel aan deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden inzichtelijk maakt welke gevolgen de transitie heeft voor de hoogte van het pensioen, zodat zij inzicht hebben in de pensioensituatie vlak vóór en na de overstap. De wijze waarop het pensioenfonds dit zal uitvoeren moet worden vastgelegd in het communicatieplan.

Het communicatieplan dient om het pensioenfonds doelgericht te laten nadenken over de inhoud en vorm van de communicatie tijdens de transitie én omvat de gehele periode van de transitie: ten minste vanaf het moment van indienen van het communicatieplan tot en met een aantal maanden ná de feitelijke transitie.   

Met het doel pensioenfondsen te faciliteren bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is vanuit het samenwerkingsverband Werkenaanonspensioen.nl een format communicatieplan opgesteld. Dit format is opgesteld op basis van de wettelijke vereisten alsook de ‘Leidraad communicatieplan’ en het ‘Aanleverformulier communicatieplan pensioentransitie’ van de AFM. Het communicatieplan is vormvrij. Een ander format of invulling van het communicatieplan staat pensioenfondsen uiteraard vrij.

Lees hier meer over het communicatieplan. Ook zijn de algemene teksten over communicatie geactualiseerd.