Het nieuwe pensioenstelsel: belangrijk?

Het nieuwe pensioenstelsel: belangrijk?

Pensioen is de grootste - en misschien ook wel de belangrijkste - secundaire arbeidsvoorwaarde: het gaat om inkomen voor later voor jou en jouw collega’s, maar ook over bijvoorbeeld het inkomen dat de nabestaanden krijgen mocht jij of jouw collega’s komen te overlijden of een regeling bij arbeidsongeschiktheid. Dat wil je goed regelen! 

Bij een fulltime dienstverband, werkt de gemiddelde Nederlander één dag per week voor zijn/haar pensioen. Toch krijgt de arbeidsvoorwaarde pensioen vaak niet zoveel aandacht als bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, een auto van de zaak, reiskosten of flexibel werken. Vreemd, want het gaat vaak om een aanzienlijk deel van je loon. 
 

Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen gaan alle pensioenregelingen in Nederland wijzigen: ook die van jou en jouw collega’s. Het doel van de Wet toekomst pensioenen is een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de wensen van nu. Denk aan elementen die het pensioen persoonlijker, flexibeler en toekomstbestendiger maken. In onderstaande video’s wordt dit uitgelegd.
 

Wat in de volksmond “pensioen” wordt genoemd, bestaat eigenlijk uit drie dingen: AOW, pensioen en individuele aanvullingen zoals lijfrentes, levensverzekeringen of koopsommen.

Werkgevers, werknemers en overheid werken aan een nieuw pensioenstelsel. Maar...waarom eigenlijk?

Elke maand betalen werknemer en werkgever premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar mensen worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat ouderen nu gemiddeld langer met pensioen zijn en er dus meer aanvullend pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht.

Daarnaast past het pensioenstelsel niet goed meer bij de huidige arbeidsmarkt. In het pensioenstelsel werkt het nu meestal zo. Jonge en oudere werknemers betalen evenveel premie en bouwen evenveel pensioenrechten op. De premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen.

Het pensioenstelsel werkt niet goed bij veel van zulke veranderingen tijdens loopbanen van mensen en biedt weinig ruimte voor eigen keuzes.
Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel! Zodat we ook in de toekomst een goed werkend pensioen hebben.

In Nederland is ons pensioen goed geregeld.

Zo is er de AOW...

En er is het pensioen dat je via je werk opbouwt.

Dat werkte lang prima.

Maar de afgelopen jaren is er

veel veranderd in de economie...

op de arbeidsmarkt...

en in onze samenleving.

Daardoor kan het huidige pensioenstelsel zijn

beloftes de afgelopen jaren niet goed meer nakomen.

Zelfs als het goed gaat met de economie.

Dat is natuurlijk voor niemand goed.

Daarom komen er nieuwe regels voor het pensioen

dat je samen met je werkgever opbouwt.

Als werknemer blijf je samen met je

werkgever geld opzij zetten voor later.

Ook ben je er zeker van dat je een pensioen krijgt.

Zelfs als je met pensioen gaat

wanneer het economisch slecht gaat...

of wanneer je ouder wordt dan gemiddeld.

Risico’s blijven we samen delen.

Tussen jong en oud...

Werknemer en werkgever.

Het doel is dat het huidige

niveau van het pensioen haalbaar blijft.

Het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt...

wat je daarmee aan een vermogen opbouwt...

en wat je daarvoor straks

aan pensioen kunt verwachten.

Ook is het pensioen straks beweeglijker.

Het gaat eerder omhoog als

het economisch beter gaat...

en omlaag, als het economisch slechter gaat.

Werkgevers en werknemers zetten

samen geld opzij voor pensioen.

Een klein deel hiervan is reserve voor als het tegenzit.

Het grootste deel is het gezamenlijke pensioengeld.

Dit wordt belegd.

Gaat het goed met de economie?

Als werknemer zie je dat je verwachte pensioen groeit.

Ook gepensioneerden profiteren hiervan.

Maar het betekent ook dat pensioenen

lager worden als het economisch slechter gaat.

Het pensioen wordt dus beweeglijker.

Als je jong bent is er genoeg tijd

om mee- en tegenvallers op te vangen.

Maar wat als je straks met pensioen

gaat terwijl het economisch tegen zit?

Als je dicht bij je pensioen komt, zorgen de

nieuwe regels er voor dat de beweeglijkheid...

van je pensioen kleiner wordt.

De nieuwe regels worden ingevoerd per 2023.

Uitgangspunt is dat de nieuwe

regels voor alle pensioenen gelden.

De overgang naar het nieuwe

stelsel zal zorgvuldig gebeuren.

Voor mensen halverwege hun

loopbaan kan de overstap nadelig zijn.

Daarom krijgen zij een compensatie of

gelden er voor hen speciale afspraken.

Met de nieuwe pensioenregels heeft Nederland

ook in de toekomst een pensioenstelsel waar...

werknemers en gepensioneerden mee vooruit kunnen.

Het gevolg van de Wet toekomst pensioenen is dat de komende jaren alle pensioenregelingen moeten worden aangepast: werkgevers en werknemers moeten nieuwe afspraken maken over de arbeidsvoorwaarde pensioen. 

De personeelsvertegenwoordiging kan hierbij een belangrijke rol spelen. De eerste stap is bepalen of de personeelsvertegenwoordiging een rol heeft bij dit traject. Lees hier meer. 

Tip: Biedt uw werkgever geen pensioenregeling aan, neem eens een kijkje op deze website