Guidance beheersing Solvency II datakwaliteit voor verzekeraars

Naar aanleiding van het DNB themaonderzoek naar de beheersing van datakwaliteit in relatie tot Solvency I rapportages, heeft DNB deze guidance ontwikkeld. Structureel aandacht vanuit de directie voor datakwaliteit en daarmee data governance is essentieel voor een goede borging hiervan binnen een organisatie. Data en informatie zin immers de kern grondstoffen om risico's die worden verzekerd te beoordelen en met behuld van modellen te vertalen in biivoorbeeld een passende premie.