Transitieplan

Transitieplan

Bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijk premie moeten alle keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling opgenomen worden in een ‘transitieplan’. Het plan is een belangrijk instrument in het arbeidsvoorwaardelijke proces tussen werkgever, werknemers, OR, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering. In het plan moet duidelijk worden verantwoord waarom de transitie als geheel evenwichtig is.