Communicatieplan

Communicatieplan

Het wettelijk verplichte communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan. Het communicatieplan beschrijft de communicatie van de pensioenuitvoerder met de deelnemers in de periode voorgaand aan en ten tijde van de transitie.