Format transitieplan Eerbiedigende werking beschikbaar

Met het doel de arbeidsvoorwaardelijke partijen te faciliteren bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel, is het format voor het transitieplan Eerbiedigende werking opgesteld.

Dit format is specifiek bedoeld voor werkgevers die de nieuwe pensioenregeling onderbrengen bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling, én daarbij gebruikmaken van de eerbiedigende werking.

Hoewel het maken van een transitieplan niet verplicht is bij het gebruik van de eerbiedigende werking, kan dit behulpzaam zijn om de gemaakte afspraken en onderliggende overwegingen gestructureerd vast te leggen. Ook kan het transitieplan dienen als informatiedocument voor (toekomstige) werknemers en indien van toepassing de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.

Hieronder kunt u de eerder gepubliceerde formats van de transitieplannen downloaden:

  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling.
  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds.