Netspar Board Brief: Risicohouding

In hun nieuwste Board Brief ‘Risicohouding’ beantwoordt Netspar een aantal vragen die gaan over beleggingsbeleid en de toedeling van risico’s en rendement binnen de risicohouding.

De Wet toekomst pensioenen geeft aan dat pensioenuitvoerders tenminste elke vijf jaar de risicohouding van deelnemers moeten bepalen. Deze risicohouding dient vervolgens als basis voor fondsspecifieke ALM analyses. Daarmee moet bepaald worden of het beleggingsbeleid en de toedeling van risico’s en rendement passen binnen de risicohouding.

Vragen op de bestuurstafel die beantwoord worden:

  • De wetgever verwacht van fondsen dat ze de risicohouding van de deelnemers vaststellen. Hoe kan daaraan gehoor worden gegeven?
  • Risicohouding is een combinatie van risicobereidheid en risicocapaciteit. Hoe kunnen deze voor de deelnemersgroep worden vastgesteld?
  • Hoe dient de vastgestelde risicohouding door te werken in het beleggingsbeleid?

Netspar publiceert een serie Board Briefs om pensioenfondsen en sociale partners te helpen bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.

Lees hier op onze website meer over Risicopreferentie(onderzoek).