Toolbox communicatie voorzien van campagnematerialen

Komende maandag start de publiekscampagne pensioenen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben samen met vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en pensioenuitvoerders de ambitie geformuleerd om bij te dragen aan vertrouwen in de nieuwe regels voor pensioen. Om dit te bereiken is samenwerking enorm belangrijk. Juist in deze fase waarin we Nederlanders willen uitleggen waarom deze regels noodzakelijk zijn. Hoe beter men dit weet, hoe meer begrip voor de wijzigingen in hun persoonlijke pensioenregeling er is.

Van groot naar persoonlijk
Met deze gezamenlijke campagne willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Als vakbond, werkgever of pensioenuitvoerder sta je dichtbij de Nederlander. Jullie hebben de unieke mogelijkheid om het verhaal persoonlijk te maken en directer te communiceren.

Nieuw in de toolbox: campagnemiddelen
Om aanhaken op de campagne makkelijk te maken, is er een handige communicatie toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bevat kant-en-klare factsheets, animaties, artikelen en social media basics. Sinds vandaag zijn ook de campagne-elementen te vinden, zoals de TV-commercial, online video en radiospot. Daarnaast bieden we ook een interviewopzet aan. Deze opzet kan je gebruiken bij het afnemen van een persoonlijk of schriftelijk interview bestemd voor je website, nieuwsbrief, magazine of ander middel.

Bekijk hier de communicatie toolbox.