Bevoegdheden personeelsvertegenwoordiging

Bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

De werkgever mag de pensioenregeling niet zomaar wijzigen. Ook niet als de wetgeving verandert. Dat de pensioenregeling(en) moet(en) worden aangepast aan het nieuwe wettelijke kader staat vast, maar hoe de nieuwe pensioenregeling(en) eruit komen te zien bepalen werkgever en werknemers samen. 

De personeelsvertegenwoordiging heeft bij de transitie naar een nieuwe pensioenregeling veelal een adviesrecht op voorgenomen besluiten van de werkgever. 
De wetgever heeft de personeelsvertegenwoordiging ook andere bevoegdheden gegeven om haar taak goed te kunnen uitoefenen en weloverwogen besluiten te kunnen nemen. 
 

De rol en bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging zijn op dit informatieplatform kort toegelicht. 
Voor een uitgebreide uitwerking verwijzen we naar de Leidraad personeelsvertegenwoordiging van de SER.

Let op: In de volgende teksten wordt uitgegaan van de rechten van een personeelsvertegenwoordiging in een onderneming met 10 of meer werkzame personen. 

Bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging is opgebouwd uit de onderstaande pagina's. Je bevindt je momenteel op de overzichtspagina.