Toezicht risicopreferentieonderzoek


De AFM over risicopreferentieonderzoek (deel II): Hoe houdt de AFM toezicht? 
Video-interview met Anne de Groot, Teammanager pensioenen AFM

Wat is risicogebaseerd toezicht?
De AFM houdt risicogebaseerd toezicht op het risicopreferentie-onderzoek. Dit betekent dat ik nu niet kan aangeven hoe wij straks volledig onderzoek zullen doen. Wel kan ik aangeven welke vragen wij interessant zullen vinden. 
We zullen bijvoorbeeld interessant vinden: 
Welke onderzoeksopzet heb je gekozen? 
Hoe heb je die onderbouwd? 
Welke cohorten heb je ingericht? 
Waarom heb je die op die manier ingericht? 
Heb je uitkomsten gecorrigeerd en waarom? 
En als de lagere wetgeving nog wordt aangepast?
De vraag die we vaak krijgen als toezichthouder is: “Als ik nu al een risicopreferentie-onderzoek uitvoer, moet ik die dan opnieuw doen als de wetgeving straks is ingegaan?” 
Nou, laat ik vooropstellen: als toezichthouder toetsen wij aan de geldende wetgeving. Maar we hebben natuurlijk ook begrip voor pensioenuitvoerders die straks te maken hebben met een complexe en grote transitie, en die nú al willen nadenken over de inrichting van hun pensioenregeling. Daar heb je het risicopreferentie-onderzoek voor nodig. 
Om die reden hebben we een aantal maanden geleden de FRAME-criteria gecommuniceerd. Zorg dat je daarbij aansluit. Dan verklein je de kans dat je het risicopreferentie-onderzoek straks opnieuw moet doen.
Sluit aan bij FRAME-criteria!                Aan de slag!