Keuzebegeleiding 1:

De AFM over keuzebegeleiding (deel I) – Introductie
Video-interview met Anne de Groot, Teammanager pensioenen bij de AFM

Wat is keuzebegeleiding?
Keuzebegeleiding is belangrijk, omdat keuzes voor deelnemers in de pensioencontext ontzettend complex en impactvol zijn. Keuzes die je nú maakt, hebben invloed op je situatie: misschien wel 20 tot 30 jaar later. Denk aan keuzes die je maakt ten aanzien van vervroeging van je pensioenuitkering. Maar denk ook aan keuzes als hoog/laag-constructies. 
Al dat soort keuzes kunnen ook nog effecten hebben die elkaar versterken. Dat maakt keuzes in de pensioencontext al helemaal complex.
We weten ook dat deelnemers graag keuzes maken in het hier en nu, en zich minder focussen op de situatie in de toekomst. We weten ook dat deelnemers zich laten beïnvloeden door hun omgeving - of die nou fysiek of online is. In de fysieke omgeving laten ze zich misschien beïnvloeden door vrienden en familie, maar in de “online omgeving” laten ze zich beïnvloeden door welke keuzes ze op welk moment gepresenteerd krijgen, en in welke volgorde. 
Hoe kan een pensioenuitvoerder het verschil maken?
Op het moment dat je rekening houdt met de kennis, de behoefte en de wensen van je deelnemer, dan kun je als pensioenuitvoerder het verschil maken. Dus denk na over de inrichting van je online keuzeomgeving; denk na over welke keuzes je biedt en met welke informatie; welke volgorde je daarbij aanhoudt. Maar denk bijvoorbeeld ook na over de inrichting van je standaardoptie.
Waarom keuzebegeleiding?
Keuzebegeleiding bestaat uit twee onderdelen: 
Informatieverstrekking 
Inrichting van je keuzeomgeving.  
Ten eerste: informatie verstrekking. Het is belangrijk dat je als pensioenuitvoerder de deelnemer inzicht geeft in de gevolgen van de keuze. Dus de gevolgen van de keuzes die je maakt (ook “gestapeld”) op bijvoorbeeld de pensioenuitkering.
Ten tweede: de keuzeomgeving. Die is breder dan alleen de online keuzeomgeving. Het is belangrijk dat de keuzeomgeving aansluit bij je deelnemerspopulatie. Dus een: doe een onderzoek naar je deelnemerspopulatie. Wat wil de deelnemerspopulatie? Wat zijn de kennis en de vaardigheden die zij hebben? Wat zijn de behoeftes? Niet elke deelnemer is hetzelfde. Sommige deelnemers kunnen een (uitsluitend) ‘online keuzeomgeving’ als drempel ervaren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die niet digitaal-vaardig zijn. Die moet je misschien wel per telefoon benaderen, of per brief, of met een vragenuurtje. 
Er zijn andere deelnemers – misschien wel de jongere deelnemers - die juist wél graag online benaderd willen worden. Op het moment dat je aansluit bij de behoefte van de deelnemer, bereik je ze ook. Dat is de eerste stap: de deelnemer echt bereiken.
Wacht niet af, begin nu! Aan de slag!