Wet toekomst pensioenen

Vandaag is de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd.
Een mijlpaal.
waar jarenlang praten en onderhandelen aan vooraf is gegaan.

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet zorgvuldig gebeuren. 
Het is een grote operatie, waarmee enorme bedragen zijn gemoeid. 
Honderden miljarden euro’s, dat klinkt abstract. 
Maar het gaat over iets heel concreets:
vermogen dat door hardwerkende mensentijdens hun loopbaan opzij is gezet voor later.

Dat gaat over mensen zoals u.
Uw ouders.
Uw kinderen.
En hun kinderen.

Alle generaties verdienen hetom te kunnen bouwen
aan inkomen en bestaanszekerheid voor de oude dag. 
En deze modernisering is hard nodig,
want het huidige stelsel dateert van de jaren vijftig,
en begint steeds meer te knellen. 

Het vernieuwde pensioenstelsel lost die knelpunten op. 
Met de nieuwe regels ziet u beter wat de opbouw is van uw pensioen. 
Het verband tussen inleg en uitkering is duidelijker. 
Als het goed gaat met de economiekan het pensioen sneller omhoog.
Maar als het slechter gaat
kan uw pensioen ook omlaag gaan. 
De regels zorgen ervoor dat de bewegingen niet te groot worden.
Zo blijft het pensioen toch stabiel.

Aan de volgende generaties is natuurlijk gedacht.
We zorgen ervoor dat zij ook een goed pensioen kunnen opbouwen. 
Niet alles wordt dus anders. 

We houden de sterke punten van het oude stelsel overeind.
Zoals de AOW.
Die is er voor iedereen.
Pensioen krijgt u zo lang u leeft.
En als u onverhoopt overlijdt voor uw pensioen,
dan is er pensioen voor uw partner.

Dat is allemaal mogelijkomdat we pensioen met elkaar blijven regelen.
Werkgevers, werknemers en overheid.
Zo wordt de oudedagsvoorziening voor de komende decennia voor alle generaties weer goed en verantwoordelijk geregeld.

En na de behandeling in het ParlementIs het nog niet klaar.
Pensioenfondsen krijgen tot 2027 de tijdom de nieuwe regels om te zetten. 

Hoe en wanneer de veranderingen voor u ingaan, dat zult u van uw eigen pensioenfonds vernemen. 

Ik zie uit naar de behandeling van de Wet toekomst pensioenen in ons Parlement.  
Want deze nieuwe wet is in het belang van ons allemaal.