Netspar ‘Inkomenseffecten bij en na invaren in het nieuwe pensioencontract’

Dit paper bespreekt de effecten van verschillende instrumentele keuzes in de solidaire premieovereenkomst (SPO) voor het collectief beleggingsbeleid, de toedelingsregels van rendementen, het projectierendement en de spreidingstermijn.