DNB, ‘Transitie-effecten december 2022’

Aanleiding voor deze analyse is het advies van de commissie parameters 2022. Voorliggende analyse is een update van de DNB-analyse van augustus 2022. In afwijking hiervan is in voorliggende analyse gerekend met i) scenariosets conform het advies van de commissie parameters 2022, ii) risicoblootstelling naar aandelen van maximaal 150% en iii) het gewijzigde invaarkader conform de derde nota van wijziging.