PensioenMagazine 2022/3- Bianca van der Goes 'Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd, geactiveerd en begeleid te hebben'

De herziening van het pensioenstelsel heeft onder meer gevolgen voor de wettelijke informatievoorschriften. Deze worden aangepast en verbeterd gelet op de kenmerken van de nieuwe premieregelingen. Daarnaast moeten deelnemers geholpen worden bij het maken van keuzes die zij op basis van de pensioenregeling of pensioenwet hebben. Het enkel verstrekken van informatie biedt de deelnemer onvoldoende ondersteuning. Daarom moeten pensioenuitvoerders deelnemers in het nieuwe stelsel gaan begeleiden bij de te maken keuzes. Tot slot moet de informatie die pensioenuitvoerders verstrekken de deelnemer aanzetten tot 'relevante actie'.