PensioenMagazine 2022/1- Bianca van der Goes 'Zorgplicht by design -hoe pensioenfondsen kunnen voldoen aan hun zorgplicht door een juiste inrichting van systemen, processen en beleid'

In het nieuwe pensioenstelsel verschuift het (beleggings)risico meer naar de deelnemer. Ook heeft de deelnemer meer keuzemogelijkheden. De zorgplicht van pensioenfondsen neemt daarom toe. Om aan hun verzwaarde zorgplicht te kunnen voldoen, is het op juiste wijze inrichten van beleid, systemen en processen essentieel. Dit kan door ‘zorgplicht by design’.