Pensioen Bestuur & Management - Bianca van der Goes 'Rol van het VO bij invaren'

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) werd op 30 maart 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. Daarmee zijn we weer een stap verder op weg naar de modernisering van het nieuwe pensioenstelsel. De drie doelen van dit nieuwe pensioenstelsel zijn: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparant en persoonlijker pensioen en een pensioen dat beter aansluit op de arbeidsmarkt.