Cardano - Onderzoek in opdracht van SZW 'Inflatierisico en de solidariteitsreserve

Inflatierisico is een belangrijk risico in de context van het aanvullend pensioen. Als de inflatie hoger uitvalt dan verwacht, dan is er een hoger pensioen nodig voor het behoud van koopkracht. De koopkracht van elke euro pensioenuitkering is dan lager dan verwacht. De meest directe manier om deelnemers te beschermen tegen inflatierisico is door pensioenvermogen te investeren in beleggingen met een directe koppeling aan de inflatie. Denk hierbij aan inflatie-gerelateerde obligaties en inflatieswaps. Enkele kleine en middelgrote pensioenfondsen in Nederland doen dit ook. Echter, niet voor alle Nederlandse pensioenfondsen biedt de markt een (volledig) toereikende oplossing. Het is daarom relevant om te kijken naar de mogelijkheden voor inflatiebescherming ‘buiten de markt om’. Het gaat dan om inflatierisicodeling tussen verschillende generaties ‘intern’ binnen een pensioenfonds.