Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2022/2, Mark Boumans, ‘Keuzebegeleiding, de nieuwe wettelijke zorgplicht van de pensioenuitvoerder’.

In de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen is de nieuwe open norm keuzebegeleiding geïntroduceerd. Pensioenuitvoerders moeten op grond van het nieuwe art. 48a PW deelnemers op een adequate wijze begeleiden bij het maken van een pensioenkeuze. Hiertoe moeten zij een keuzeomgeving inrichten die deelnemers in staat stelt een passende keuze te maken.