Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2021/5, Sijbren Kuiper, ‘Zorgplicht van de pensioenuitvoerders’

Er is in wetgeving en rechtspraak een trend waarneem- baar waarin voor pensioenuitvoerders in toenemende mate zorgplichten worden aangenomen of zorgplichten op hen komen te rusten. De jongste loot aan die stam van zorgplichtregulering voor pensioenuitvoerders bestaat uit de zorgplichtvoornemens onder het pensioenakkoord en de Wet toekomst pensioenen.