AFM, ‘Bijlage: Verhouding tussenkeuzebegeleiding en advies over keuzes’.

De AFM krijgt regelmatig vragen die zien op advies aan deelnemers. Wat is de verhouding tussen informeren, keuzebegeleiding en advies? Mogen pensioenfondsen adviseren? En zo ja, waarover? Waar moet advies aan voldoen? In deze bijlage gaat de AFM in op deze vraagstukken.