Netspar - Sander Muns, Theo Nijman en Bas Werker 'Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen'

Het nabestaandenpensioen (NP) verandert ingrijpend als de voorstellen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp), zoals in maart 2022 bij het parlement ingediend, worden overgenomen. Dit paper beschrijft de effecten van de voorgestelde standaardise- ring, waaronder de conditie dat het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum altijd op risicobasis dient te zijn en de hoogte van de uitkering is gerelateerd aan het volledige salaris (zonder aftrek van een franchise). Ook gaat het in op de effecten van voortzetting van de NP-verzekering na einde dienstverband en op de verschillen in de nabestaandenpensioenuitkering bij overlijden vlak voor of vlak na de pensioendatum.