Stichting van de Arbeid ‘Checklist APF Multi client huidige situatie'

Om in kaart te brengen wat de te nemen stappen zijn op weg naar een andere pensioencontract in het vernieuwde pensioenstelsel, is het essentieel dat de betrokken partijen inzicht hebben in de startpositie. Denk aan de huidige pensioenregeling, en aan de specifieke aspecten daarvan, zoals bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen, overgangsregelingen, eventuele indexatieambitie etc. Daarnaast is bijvoorbeeld inzicht belangrijk in de huidige lasten van de pensioenregeling. Wat zijn de totale lasten gegeven de huidige pensioenregeling uitgevoerd door de huidige pensioenuitvoerder?


Een overzicht draagt bij aan een gelijke startpositie van alle betrokken partijen. Onderstaande (niet- limitatieve) checklist kan hierbij faciliteren.