Masterclass solidariteitsreserve

In deze masterclass wordt ingegaan op de solidariteitsreserve: wat is het doel van de reserve en wat de wettelijke kaders zijn.Welke invullingen van de reserve lijken kansrijk en wat zijn de resultaten van eerste simulaties.