Factsheet: De belangrijkste verschillen in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen sinds de internetconsultatie

Eind 2020 is de internetconsultatie voor de globale wetgeving van de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Geïnteresseerden konden reageren op het wetsvoorstel.


Ook heef het kabinet advies ontvangen van verschillende instanties, waaronder de toezichthouders DNB en AFM en de Raad van State.
Het wetsvoorstel dat nu naar de Tweede Kamer is gestuurd, verschilt op een aantal punten van het voorstel dat eerder is gepubliceerd. We noemen hier de belangrijkste wijzigingen.