Willis Towers Watson ‘Pensioenakkoord: de verantwoordelijkheidsverdeling’

In deze brochure beschrijven wij de vraagstukken waar een pensioenfondsbestuur zich voor geplaatst ziet ten gevolge van het pensioenakkoord. Daarbij dient vooraf te worden aangetekend dat het primaat in het merendeel van de gevallen bij sociale partners ligt. Het betreft dan in het bijzonder de contractskeuze, de vormgeving van de regeling, het transitiemoment en het compensatievraagstuk. Voor het invaarbesluit ligt de eindverantwoordelijkheid wel bij het fondsbestuur. De formulering van de risicohouding is vervolgens, als de regeling bij het fonds wordt ondergebracht, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is ook het startpunt voor de vorming van het beleggingsbeleid op fondsniveau.