Handreiking evenwichtige transitie (evenwichtigheid)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, samen met betrokkenen uit de pensioensector, de Handreiking evenwichtige transitie opgesteld. Deze handreiking heeft als doel om partijen te ontzorgen en comfort te bieden en dient als begeleiding bij het maken van keuzes voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.