Voorlopige Leidraad Keuzebegeleiding AFM

In de Wet toekomst pensioenen is de norm keuzebegeleiding voor pensioenuitvoerders opgenomen. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op de naleving van deze norm.

In deze leidraad wordt verduidelijkt hoe pensioenuitvoerders aan de keuzebegeleidingsnorm kunnen voldoen. Er zijn meerdere manieren denkbaar om aan deze norm te voldoen.