Vrijwillige aansluiting/deelname

Vrijwillige aansluiting/deelname

Van vrijwillige aansluiting/deelname wordt gesproken als een werkgever niet onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) valt, maar zich vrijwillig aansluit bij het BPF. Dit is alleen mogelijk indien de statuten van het BPF hier ruimte voor bieden en de betreffende werkgever aan de gestelde voorwaarden van het BPF kan voldoen.