Verplichtstelling

Verplichtstelling

Besluit dat aan bedrijven de verplichting oplegt om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan zo’n besluit nemen na een verzoek van een naar zijn oordeel voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven in een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep (sociale partners of beroepsvereniging). 

Alvorens een verplichtstelling af te geven, overlegt de minister van SZW met onder andere de Sociaal Economische Raad (SER) en De Nederlandsche Bank (DNB). Op de website van het ministerie van SZW staat een overzicht van alle besluiten tot verplichtstellingen voor bedrijfstakpensioenfondsen.