Transitiecommissie

Transitiecommissie

Voor het uiterste geval dat sociale partners geen overeenstemming kunnen bereiken over de gewijzigde pensioenregeling (inclusief de transitie hier naartoe), is een tijdelijke transitiecommissie in het leven geroepen.

De transitiecommissie heeft tot doel om ondersteuning te bieden aan sociale partners, dan wel werkgever en werknemers, die niet tot overeenstemming kunnen komen over de afspraken die vastgelegd moeten worden in het transitieplan.

De ondersteuning van de transitiecommissie bestaat uit twee instrumenten: bemiddeling en bindend advies.

Meer informatie over de transitiecommissie is hier te vinden.