Transitie-ftk (financieel transitiekader)

Transitie-ftk (financieel transitiekader)

In de transitieperiode naar het nieuwe stelsel zullen speciale rekenregels gelden voor pensioenfondsen die besluiten om in te varen: dit heet het transitie-ftk.

Het uitgangspunt is dat in het transitie-ftk - waar mogelijk - met de blik van het nieuwe pensioenstelsel naar de huidige situatie wordt gekeken om kortingen te voorkomen die in het nieuwe stelsel niet plaats zouden hebben gevonden. Pensioenfondsen mogen van deze regels gebruikmaken als ze van plan zijn over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Mochten ze uiteindelijk toch alles bij het oude laten, dan gelden direct de oude regels weer.