Solidaire premieovereenkomst

Solidaire premieovereenkomst

De solidaire premieovereenkomst is naast de flexibele premieovereenkomst één van de drie hoofdcontracten waaruit in het nieuwe stelsel kan worden gekozen.
 
De belangrijkste kenmerken van dit contract zijn:

  • De toezegging is in de vorm van een premie (‘premieovereenkomst’);
  • De ingelegde pensioenpremie is leeftijdsonafhankelijk (‘vlakke premie’);
  • In deze regeling leggen werkgever(s) en werknemers een pensioendoelstelling van tevoren vast. Met regelmaat toetsen CAO-partijen of de toegezegde stabiele premie toereikend is voor de geformuleerde doelstelling;
  • Deelnemers krijgen inzicht in zowel het voor hen gespaarde vermogen, als in de verwachte pensioenuitkering;
  • Er wordt collectief, uniform belegd;
  • Het behaalde rendement op collectief niveau wordt toebedeeld naar leeftijdscohorten op basis van de risicohouding van een cohort;
  • De toedeling van het behaalde rendement moet vooraf worden vastgelegd op basis van de vastgestelde risicohoudingen; 
  • Er wordt verplicht gebruik gemaakt van een ‘solidariteitsreserve’ (buffer).