Sociale Partners

Sociale Partners

Sociale partners zijn de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij maken o.a. met elkaar afspraken over arbeidsvoorwaarden in een sector of bij een onderneming. De werknemers worden hierbij vertegenwoordigd door de vakbonden; de werkgevers kunnen vertegenwoordigd worden door werkgeversverenigingen.